Systém E-30 až E-90

Žlaby

Nosné a montážní prvky

Normované konštrukcie s funkčnou odolnosťou v požiari E90