ZOM Protipožiar. malta PROMASTOP TYP-M

Informácie

Popis výrobku:

 • Malta na báze cementu na vonkajšie použitie.
 • Odporúčaný pomer pri miešaní:
    
  Manuálna aplikácia:
        malta : voda = 5:2,4 (z 20 kg práškovej malty vznikne 23
  litrov čerstvej malty)
    
  Aplikácia pomocou prístroja:
       
  v závislosti od nastavení prístroja
 • Konzistencia malty PROMASTOP®-M je lepivá a preto je vhodná na aplikáciu na stropných malých plochách.
 • Prípravné vŕtanie dier na skrutky nie je potrebné.
 • V mieste prestupu inštalácií zaistite dostatočný voľný priestor, prípadne tento priestor vytvorte.
 • Po použití okamžite očistite nástroje vodou. 
 • Úplné vytvrdnutie malty PROMASTOP®-M trvá 28 dní.
 • Kategória použitia: Typ X.
 • Minimálna teplota: +5 °C a maximálna teplota: +35 °C podkladu a okolia.
 • V prípade aplikácie na absorpčné povrchy ich najskôr navlhčite čistou vodou.
 • Otvorené balenia malty spotrebujte čo najskôr. Po použití balenie dôkladne uzavrite.
 • Uchovávajte v suchu.

Použitie:

Protipožiarna malta PROMASTOP® Typ M slúži na realizáciu protipožiarnych prechodov v triede odolnosti od E30 do E120. Je možné realizovať aj takzvané univerzálne prechody skladajúce sa z káblov, plastových rúr (Ø max.200 mm), oceľových rúr a liatin(Ø max.168,3 mm), podľa špecifikácie výrobcu. 

Vlastnosti:

Cez prechod vyplnený maltou ZOM je možné viesť káblové trasy
Max. miera plnenia káblov 60%
Hrúbka stien a stropov pre vytvorenie prechodu musí byť nie menej
     ako:
    - 120 mm - betónové steny
    - 150 mm - steny z plnej tehly, pórobetónu
    - 180 mm - stropy
Prvá podpera káblovej trasy musí byť nainštalovaná vo vzdialenosti
    max. 100 mm od prechodu
Maximálne rozmery prechodu v strope sú šírka 1000 mm a dĺžka
   neobmedzná
Maximálne rozmery prechodu v stene ako je na obrázku dole.

 

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Množ./bal.
ZOM 801407 20
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑