Nenormované konštrukcie s funkčnou odolnosťou v požiari E90