F170 Prefabrikovaný betónový základ

Informácie

POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S” a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírube neprekročí Mg, a pevnosť pôdy qg=0,2MPa.

MATERIÁL
Betónové armované základy jednoliatej konštrukcie. Zo základu je vypustených 8 ks skrutiek M24.


Základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy  B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm2. Oceľové prvky základu: skrutky, matice,  a podložky sú galvanicky pozinkované.

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Hmotnosť [kg] h [m] n x Øs/ØM Mg [kNm] a [m] L1 [mm] Názov
F170/450 1300000161 2670,00 1.7 8xM24/Ø450 70 0,9 85 F-170/450
F170/550 1300000162 2670,00 1.7 8xM24/Ø450 70 0,9 85 F-170/550
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑

Dokumentácia

Veľkosť: 372,28 kB | Dátum: 18/09/2012

Download
Naspäť na začiatok ↑