Kontakty podľa produktov

KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY

Daniel Gnap +421 905 905 643 daniel.gnap(at)strader.sk
Tomáš Kysela +421 915 936 458 tomas.kysela(at)strader.sk
Ivo Liška  +421 903 404 762 ivo.liska(at)strader.sk
Štefan Štajgár +421 903 496 276 stefan.stajgar(at)strader.sk
Ing.Tomáš Leško +421 948 838 144 tomas.lesko(at)strader.sk
Ing. Ján Fedeš +421 910 698 142 jan.fedes(at)strader.sk

 

PRÍPOJNICOVÉ SYSTÉMY

Ing.Tomáš Leško       +421 948 838 144 tomas.lesko(at)strader.sk

 

UPEVŇOVACIE SYSTÉMY

Ivo Liška          +421 903 404 762 ivo.liska(at)strader.sk

 

STĹPY A STOŽIARE

Ing. Miloš Šlechta +421 915 905 052 milos.slechta(at)strader.sk

 

ROZVÁDZAČOVÉ SKRINE

Adrián Demčák
+421 905 998 064 adrian.demcak(at)strader.sk
Ivo Liška
+421 903 404 762
ivo.liska(at)strader.sk

 

TECHNICKÉ RIEŠENIA

Ing. Tomáš Leško 
+421 948 838 144 tomas.lesko(at)strader.sk
Ing. Jozef Kostelník  +421 948 108 120 jozef.kostelník(at)strader.sk