Nové skrine OTS

13.07.2020

Zoznámte sa s novými typmi polyesterových skríň OTS.


Vychádzame v ústrety požiadavkám našich klientov a prinášame Vám nové typy polyesterových skrín OTSP a OTSD zhodné s normami PN-EN 62208:2011.