Firma

Experti v profesionálnych inštalačných systémoch

Firma STRADER dodáva svojím zákazníkom produkty v nasledovných segmentoch:

  • Káblové nosné systémy firmy BAKS
  • Prípojnicové systémy
  • Upevňovacie systémy a tlmenie vibrácií
  • Stĺpy a stožiare
  • Rozvádzačové skrine

 

Náš príbeh

Firma STRADER bola založená v roku 2002 za účelom poskytovania služieb v oblasti upevňovania a ukladania káblov. Aby sme mohli splniť svoju misiu spojili sme svoje sily s rýchle sa rozvíjajúcou firmou BAKS, ktorá sa za krátky čas stala lídrom vo výrobe "Káblových nosných systémov" v celej Európe. Dôkazom toho je okrem iného, že firma neustále inovuje svoj technologicky potenciál o najmodernejšie stroje a výrobné linky v danom odbore. Vybudovanie novej modernej zinkovne je jednou z nemala posledných investícií ktoré posúvajú firmu BAKS na európsku špičku v obore.

Po úspešnom zavedení značky BAKS na Slovenskom a Českom trhu, firma STRADER postupne rozširuje svoju ponuku o klasické osvetľovacie stĺpy a stožiare, ktoré sa neskôr doplnili o stĺpy pre energetiku, dekoratívne stožiare a stĺpy s vlastnosťami pasívnej bezpečnosti. V ďalšej fáze rozvoja spoločnosti pribudli rozvádzačové skrine a v poslednom čase aby sme zvýšili synergický efekt firmy pri dodávkach produktov v investičnej výstavbe aj o upevňovacie systémy, ktoré slúžia na upevňovanie konštrukcií rôznych profesií na stavbe. Výrobky okrem priamych dodávok k Vám alebo priamo na stavbu sú dobré dostupné v našich skladoch v Bratislave (1200m2), Havlíčkovom Brode (1000m2) a v Stropkove (800m2).

Naša kvalifikácia

Skúsený tím odborníkov firmy STRADER Vám dokáže na vysokej úrovni poskytnúť technické poradenstvo, navrhnúť optimálne riešenie pre Vašu realizáciu na stavbe, dodať pre Vás produkty a služby v primeranom čase a v primeranej cene. Technická kancelária kreslí konštrukcie pre Vaše inštalácie v 3D.


Certifikovaný manažment kvality

Firma STRADER je od 31.1.2007 držiteľom certifikátu kvality podľa STN EN ISO:9001 v oblasti nákupu a predaja elektroinštalačného materiálu a TZB.

 

Motto spoločnosti

Spoľahlivosť Trvácnosť Rýchlosť Adaptabilnosť Dôslednosť Efektívnosť Racionálnosť

Naše referencie

NAŠE REFERENCIE

Táto téma by vás mohla zaujímať:

Produkty »
Zdroje »
Správy »