C7... Vyhotovenia pre trolejový kolektor C7

Informácie

Použitie

Slúžia na zlepšenie a efektívnosť pohybu v zťažených podmienkach.

Doplnkové vyhotovenia

  • Kolieska s kovovými ložiskami
  • Centrálne kolieska
  • Karbonové zberače
  • Trolejové kolektory s 1-2m káblom

WS-wheel / WSZ - kolieska s kovovými ložiskami slúžia na zvýšenie rýchlosti pohybu po trasách (>250m/min), pre zťažené podmienky a pre zaprašené prostredie.

WE - centálne koliesko slúži v prípadoch, kedy sa použije na trase rozširovacia spojka a v prítomnosti odchýlok PVC krytov kvôli expanzii trasy.

*K dispozícií sú aj iné špeciálne verzie vyhotovení pre trolejový kolektor, ktoré budú zhodnocované v konkrétnej ponuke trolejového systému.

Na zvýšenie rýchlosti pohybu po trasách z viac ako 100 m/min a viac ako 250 m/min, pre
zťažené podmienky alebo pre zaprašené prostredie sa používaju trolejové kolektory s
kolieskami s kovovými ložiskami (namiesto teflónových

 

Naspäť na začiatok ↑