ITN7 Prepravný navádzač

Informácie

Použitie

Slúžia na prechod trolejového kolektora medzi dvoma oddelenými trasami.

*Pre typ RNHS7 PVC krytu použiť typ navádzača ITNHS7

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol
ITN7
ITNHS7
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑