VVN stožiare

05.03.2021

Rozširujeme ponuku o VVN stožiare pre rozvody od 15 kV do 400 kV


  • Dodávka stožiarov pre energetiku podľa projektov investora - konštrukcie v tvare mnohostenného ihlanu pre nadzemné vedenia všetkých napätí (15 kV až 400 kV), vybavené nevyhnutným príslušenstvom, spĺňajúce technické požiadavky investora, ako aj potreby bezpečnosti počas prevádzky.
  • Komplexné projekčné práce, stavebný dozor počas realizácie, technické poradenstvo, garancia.
  • Výrobky firmy Valmont su známe vo svete ako konštrukcie najvyššej kvality - čo je taktiež podopreté viacej ako 60 ročnými skúsenosťami v technickej podpore našich zákazníkov. Pri práci našich inžinierov v Poľsku a vo svete (vyše 100 závodov v 26 krajinách sveta) sú taktiež nápomocné najnovšie programové aplikácie na projektovanie, výpočty a riadenie výroby a taktiež technické tímy sú k dispozícií počas montážnych prác v teréne.
  • Disribúciu VVN stožiarov firmy Valmont zabezpečuje firma STRADER s.r.o.

Ukážky z realizácií VVN stožiarov

Ponuka VVN stožiarov (leták):

          

Katalóg VVN stožiarov (príklady katalógových listov):