16N-Káblové žľaby/rebríky-typ strop na dvoch úrovniach (WPCW + WMC)

Informácie

Vzorová normovaná konštrukcia
s funkčnou odolnosťou v požiari.

 

Príklad normovanej konštrukcie na uloženie káblov

v káblovom žľabe alebo rebríku typ strop na dvoch úrovniach.


Možnosť upevnenia tyče na strop:
Pomocou držiaka stropného USV/USOV a kotvy prievlakovej PSROM10 na strop.
Pomocou zatĺkacej kotvy oceľovej TRSOM10 na strop bez použitia držiaka
   stropného USV/USOV, za podmienky zapustenia kotvy min. 60 mm do betónu.

 

Hrúbka plechu káblového žľabu a rebríka 1,5 mm.

Maximálna vzdialenosť podpier 1,2 m.

Maximálne zaťaženie rebríka 20 kg/m.

Maximálne zaťaženie žľabu 10 kg/m.

Šírka žľabu 100, 200 alebo 300 mm.

Šírka rebríka 100, 200, 300 alebo 400 mm.

 

Prechod z trasy horizontálnej vykonanej zo žľabov

na trasu vertikálnu je možný iba použitím káblových rebríkov.

 

Maximálna vzdialenosť podpier: 1,2 m.
Maximálne zaťaženie: 10 kg/m.
Maximálna dĺžka závitovej tyče: 2,0 m.
Maximálny počet horizontálnych trás na jednej tyči: 3 ks.
Pri dvoch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M10.
Pri troch horizontálnych trasách použite závitovú tyč minimálne M12.
Upevnenie do betónu minimálne B20.
V trasách s funkčnou odolonosťou nie je možné ukladať káble
   nespĺňajúce požiadavky funkčnej odolnosti voči ohňu.   
Nad trasy s funkčnou odolonosťou nie je možné montovať iné trasy.
Na konštrukciách s funkčnou odolonosťou nie je možné upevňovať
   iné konštrukčné prvky nekompatibilné so systémom.
Vzdialenosť kábla od steny žľabu minimálne 30 mm.

    XIX/19

KLIKNI !!! - 3D vizualizácia

Naspäť na začiatok ↑

Zostava prvkov

P.č. Názov produktu Symbol Katalógové číslo Ks v závese
1 DGOP...H60N Rebrík DGOP400H60/3N 863043
2
 / 
3,0 m
2 LDC/LDOCH60 Spojka rebríka LDC/LDOCH60 461001
4
 / 
3,0 m
3 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM8x14 651241
16
 / 
3,0 m
4 KCP/KCOP...H60 Žľab KCP/KCOP300H60/3 161430
2
 / 
3,0 m
5 LPP/LPOPH60 Spojka žľabu LPP/LPOPH60 163111
4
 / 
3,0 m
6 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM6x12 651141
48
 / 
3,0 m
7 BL/BLO... Spojovací plech BL/BLO300 100130
2
 / 
3,0 m
8 ZM/ZMO Príchytka rebríka ZM/ZMO 400700
2
 / 
1,2 m
9 WMC/WMCO... Výložník WMC/WMCO400 711140
2
 / 
1,2 m
10 UPW/UPWO Držiak UPW/UPWO 750100
4
 / 
1,2 m
11 PGM... Závitová tyč PGM10/1 651001
2
 / 
1,2 m
12 USV/USOV Držiak stropný USV/USOV 750709
2
 / 
1,2 m
13 PP... Podložka PP10 650544
12
 / 
1,2 m
14 NS... Matica NSM10 650244
12
 / 
1,2 m
15 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM6x12 651141
4
 / 
1,2 m
16 WPCW/WPCO... Nosník stropný WPCW/WPCO600 750660
1
 / 
1,2 m
17 WMC/WMCO... Výložník WMC/WMCO300 711130
2
 / 
1,2 m
18 SM... Skrutka (komplet) SMM10x30 650843
8
 / 
1,2 m
19 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM8x14 651241
12
 / 
1,2 m
20 PSRO... Kotva prievlaková PSROM10x80 804100
4
 / 
1,2 m
Alternatívny produkt do zostavy
21 PP... Podložka PP10 650544
8
 / 
1,2 m
22 NS... Matica NSM10 650244
8
 / 
1,2 m
23 TRSO... Zatĺkacia kotva TRSOM10 804800
2
 / 
1,2 m
Pridaj vybrané do projektu Pridaj všetko do projektu
Zadajte dĺžku káblovej trasy [m]:
Prepočítaj
Naspäť na začiatok ↑