F160 Prefabrikovaný betónový základ

Informácie

POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S” a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírube neprekročí Mg, a pevnosť pôdy qg=0,2MPa.

MATERIÁL
Tento betónový základ je skonštruovaný z dvoch armovaných častí, čo uľahčuje  prepravu a montáž. Zo základu vyčnievajú  4 skrutky M24 pre upevnenie príruby stĺpa,  stožiara alebo inej konštrukcie.

Základ je vyhotovené z armovaného betónu triedy  B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm2. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Hmotnosť [kg] h [m] n x Øs/AxB Mg [kNm] a [m] L1 [mm] Názov
F-160 1300000160 300,00 1.6 4xM24/250x250 40 0,4 80 F-160
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑

Dokumentácia

Veľkosť: 372,28 kB | Dátum: 18/09/2012

Download
Naspäť na začiatok ↑