WP2÷WP4 Štýlový výložník - koruna WP

Informácie

Štýlový viacramenný výložník WP2÷WP4; hliníkový.

V kombinácii so štýlovýmI svietidlami, prípadne lampášmi vytvára korunu štýlového stĺpu.


Na stĺpový výložník WT2÷WT4 je možné montovať všetky stojacie štýlové svietidlá z ponuky spoločnosti STRADER s.r.o.

W= hodnota dĺžky vyloženia svietidla.

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo W [m] Názov
WP2 1101214070 0.5 SSM- WP2
WP3 1101214074 0.5 SSM- WP3
WP4 1101214075 0.5 SSM- WP4
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑