33N-Káblový rebrík-typ stena-vertikálne (DGOP + UTM)

Informácie

 

Vzorová normovaná konštrukcia s funkčnou odolnosťou v požiari typ: vertikálna trasa

Príklad normovanej konštrukcie na uloženie káblov vo vertikálnom rebríku typ stena.


 • Upevnenie na stenu pomocou prievlakovej kotvy PSROM8x75.
 • Upevnenie do betónu min. B20.
 • Maximálna vzdialenosť stmeňových príchytiek UK1/UKO1...  alebo UK2/UKO2... - 300 mm.
 • Možnosť použiť rebrík DUP/DUOP...H60

 • Hrúbka plechu káblového rebríka 1,5 mm.
 • Maximálna vzdialenosť podpier 1,2 m.
 • Maximálne zaťaženie 20 kg/m.
 • Šírka rebríka 100, 200, 300 alebo 400 mm.

Pozor!

Ak káblová trasa vo vertikálnom smere nie je prerušená požiarnou upchávkou (napr. v strope) vo vzdialenosti menšej ako 3500 mm, potom je nutné zabezpečiť zabezpečiť odľahčenie ťahu káblov pomocou tzv. meandrového dilatačného upevnenia alebo za pomoci KSKP90 - krytu strmeňových príchytiek.

Princíp odľahčenia v ťahu pomocou meandrového dilatačného upevnenie podľa normy STN 92 0205 KSKP90-Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

  

 

 

 

Naspäť na začiatok ↑

Zostava prvkov

Šírka rebríka: Priemer kábla: Počet príchytiek na šírku rebríka:
P.č. Názov produktu Symbol Katalógové číslo Ks v závese
1 DGOP...H60N Rebrík DGOP100H60/3N 863013
1
 / 
3,0 m
2 LDC/LDOCH60 Spojka rebríka LDC/LDOCH60 461001
2
 / 
3,0 m
3 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM8x14 651241
8
 / 
3,0 m
4 UTM/UTMO Držiak trojuholníkový UTM/UTMO 751700
2
 / 
1,2 m
5 SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.) SGKM8x14 651241
2
 / 
1,2 m
6 UK1/UKO1... Strmeňová príchytka SONAP UK1/UKO1/16-22 402300
4
 / 
1,2 m
7 PSRO... Kotva prievlaková PSROM8x75 804000
4
 / 
1,2 m
Pridaj vybrané do projektu Pridaj všetko do projektu
Zadajte dĺžku káblovej trasy [m]:
Prepočítaj
Naspäť na začiatok ↑

Príklady

Zásady montáže:

 • Trasa káblov sa musí zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi a konštrukciami. Z tohto dôvodu musí viesť nad úrovňou všetkých ostatných elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov v priestore, kde trasa prechádza. V opačnom prípade musí byť zabezpečené, aby iné rozvody počas požiaru opadávaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov v čase, zodpovedajúcom najmenej požadovanému času funkčnej odolnosti trasy káblov.
 •  Trasa sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa riešenia PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari
 • Nesmie dôjsť k svojvoľnej zámene jednotlivých komponentov káblového nosného systému (konštrukčných prvkov systému) zhotoviteľom. Môžu sa použiť len tie komponenty a zostaviť ich takým spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na montáž.
 • Možnosť použitia rebríka DUP/DUOP100H60/3N, DUP/DUOP200H60/3N, DUP/DUOP300H60/3N a DUP/DUOP400H60/3N, ma miesto rebríka DGOP100H60/3N, DGOP200H60/3N, DGOP300H60/3N a DGOP100H60/3N
 • Na montáž spojky LDC/LDOCH60, použite 4 ks skrutiek SGKM8x14
 • Držiak UT/UTMO upevnite na stenu pomocou 2 ks kotiev PSRMO8x75. Otvor pre kotvu vrtáme vrtákom o priemere 8 mm, pred zasunutím kotvy do otvoru je potrebné otvor vyčistiť napríklad stlačeným vzduchom.
 • Držiak UT/UTMO upevnite ku bočnici rebríka pomocou 1 ks skrutky SGKM8x14
 • Maximálna vzdialenosť upevnenia strmeňových príchytiek UK1/UKO1… alebo UK2/UKO2… na priečky rebríka je 300mm
 • Maximálne zaťaženie trasy káblami 20kg/m
 • Šírka rebríka môže byť 100, 200, 300 alebo 400mm
 • Maximálna vzdialenosť podpier 1,2m
 • V jednej strmeňovej príchytke možnosť upevnenia max. 3 káblov o priemere väčšom ako 20mm
 • V jednej strmeňovej príchytke možnosť upevnenia max. 5 káblov o priemere menšom ako 20mm
Naspäť na začiatok ↑