Výber podľa zaťaženie, vzdialenosti podpier a plnenia